ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015, η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗ Π. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο και δεσμεύεται:

  • για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη/μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις δραστηριότητές της
  • για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων
  • για τη συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της καθώςκαι τις λοιπές υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία έχει ενυπογράφως αποδεχθεί

 

Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 που αφορά την :

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

 

η εταιρεία προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας εστιάζεται στην:

  • Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων
  • Διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση.
  • Διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
  • Στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με Περιβαλλοντικά Θέματα

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία.

 

Ο Διαχειριστής

Μάρκου Αικατερίνη

 

02/01/2021

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης καθώς και οι στόχοι της εκφράζονται όπως παρακάτω:

Η επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗ Π. ΜΑΡΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ είναι δεσμευμένη να παράγει και να διανέμει τυποποιημένο Ελαιόλαδο απόλυτα συμμορφούμενο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της κατόπιν διμερών συμφωνιών για την ασφάλεια τροφίμων) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με την αλυσίδα τροφίμων.

Η ασφάλεια τροφίμων, η ποιότητα και η συνέπεια οδηγούν την επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σημαντικότερα από τα βραχυπρόθεσμα.

 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000-2018, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες της επιχείρησης, που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, ανασκοπήσεων και κατάλληλης αξιολόγησης των κινδύνων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων με τις απαιτήσεις.

 

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή & Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας Τροφίμων. Οι ειδικότεροι στόχοι ασφάλειας τροφίμων ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

 

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την Ασφάλεια Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπο ΕΝ ISO 22000:2018, καθώς και τη δέσμευση της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Μάρκου Αικατερίνη

02.01.2021

Markou Olive oilΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Νέο προϊόν !

Από γενιά σε γενιά παραδοσιακό πράσινο σαπούνι ελαιολάδου…

Παραδοσιακό Πράσινο Σαπούνι ελαιολάδου τώρα και σε Σκόνη, για πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο και στο χέρι

Για ρούχα πεντακάθαρα και σπίτι που αστράφτει.

100% ΦΥΣΙΚΟ – ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟ

ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

Ιδανικό για τα μωρουδιακά ρούχα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το πλύσιμο των ρούχων στο χέρι ή στο πλυντήριο (ιδανικό για τα μωρουδιακά και τα ευαίσθητα), για το πλύσιμο των πιάτων, για σφουγγάρισμα (μάρμαρα, πλακάκια κ.λ.π) Είναι εξαιρετικό για την διάλυση λιπών σε κουζίνες.

Διαλύεται σε χλιαρό νερό. 1-2 κουταλιές της σούπας διαλυμένες σε χλιαρό νερό αρκούν για το πλύσιμο των ρούχων στο χέρι.

Για το πλύσιμο των ρούχων στο πλυντήριο, διαλύουμε 2-3 κουταλιές της σούπας (ανά 5kg ρούχων) σε χλιαρό νερό και ρίχνουμε το νερό απευθείας στον κάδο του πλυντηρίου.

Για το σφουγγάρισμα, διαλύουμε σε 1/2 κουβά χλιαρό νερό 1 κουταλιά της σούπας σαπούνι. Χαρίζει γυαλάδα σε όλα τα πατώματα (μάρμαρα, πλακάκια, μωσαϊκά, ξύλινα)

Markou Olive oilΝέο προϊόν !

Το ελαιόλαδο της Σάμου

Το ελαιόλαδο της Σάμου…

Το ελαιόλαδο, ο φυσικός χυμός της ελιάς και η πιο βασική ύλη της Μεσογειακής διατροφής, παράγεται στο νησί της ΣΆΜΟΥ, επι σειρά αιώνων.

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο όταν τα χρυσοπράσινα φύλλα των ελαιώνων της Σάμου λαμπυρίζουν στο χάδι του φθινοπωρινού ήλιου, αρχίζει η συγκομιδή και οι ελιές μαζεύονται με ειδικές ελαιοραβδιστικες μηχανές.

Οι καρποί, μεταφέρονται στο υπερσύγχρονο πρότυπο φυγοκεντρικό ελαιοτριβείο. Εκεί απομακρύνονται τα φύλλα και οι ελιές πλένονται με μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια πολτοποιούνται και με έκθλιψη παράγεται το Σαμιώτικο ελαιόλαδο, που ελέγχεται σχολαστικά σε όλα τα στάδια παραγωγής του, τηρώντας υποδειγματικά όλους τους κανόνες υγιεινής.

Το τυποποιημένο ελαιόλαδο της Σάμου, πυκνόρρευστο, με υπέροχο άρωμα φρεσκοκομμένου καρπού, εμφιαλώνεται ή συσκευάζεται σε μεταλλικά δοχεία.

Το ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι του Ομήρου, πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά, αποτελεί εξαιρετική πηγή θρεπτικών συστατικών για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η ελαιόφυτος Σάμος του Αισχύλου σήμερα, μπορεί να είναι υπερήφανη γιατί το ελαιόλαδο της είναι ένα εξαιρετικά αγνό και υγιεινό προϊών με λαμπερό χρυσοπράσινο χρώμα, φρουτώδες άρωμα και υπέροχη γεύση εγγυημένης ποιότητας.

Markou Olive oilΤο ελαιόλαδο της Σάμου

Μαζέψτε τις ελιές πιο νωρίς…

Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και σωστά.

ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Τα δέντρα, χρειάζονται τον χρόνο τους, δεν είναι μηχανές…

Είναι λάθος να θεωρούμε ότι περιμένοντας να ωριμάσουν οι ελιές θα βγάλουμε περισσότερο λάδι. Μετά από έρευνες ειδικών έχει αποδειχτεί ότι με το πέρασμα του χρόνου οι καρποί αρχίζουν να χάνουν υγρασία, αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο καρπός να χάνει βάρος και έτσι να γίνεται ”συμπύκνωση σε ελαιόλαδο. Αν λοιπόν για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε στον μαλακτήρα ένα βάρος 1 τόνου, βάζουμε περισσότερες ελιές χωρίς να το καταλάβουμε και επειδή έχουν χάσει τα υγρά τους (ξερές), έτσι παίρνουμε περισσότερο ελαιόλαδο σαν βάρος  επί τοις 100. Έτσι θεωρούμε ότι βγάζουμε περισσότερο λάδι.

Ένας δεύτερος λόγος που πρέπει να μαζεύουμε τις ελιές μας νωρίς είναι ότι μειώνουμε κατά πολύ το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας (δηλ. καρπός τον ένα χρόνο και τον επόμενο όχι). Μετά από πολλές δοκιμές και συζητήσεις παρατηρήθηκε το εξής, ελιές που μαζεύτηκαν από δέντρα έως τις 15 Δεκέμβρη την επόμενη χρονιά είχαν σχεδόν πλήρη καρποφορία, και λέμε σχεδόν γιατί ο άγριος ραβδισμός πληγώνει τα δέντρα και εκεί παρατηρείται αραιή καρποφορία. Σε αντίθεση τώρα, ελιές που μαζεύτηκαν από δέντρα στα μέσα Γενάρη ή στο πρώτο 10 ήμερο του Φλεβάρη, την επόμενη χρονιά είχαν αραιή καρποφορία έως ακαρπία.

Στην ουσία λοιπόν με το να καθυστερούμε να μαζέψουμε τις ελιές μας, αυτό που τελικά καταφέρνουμε είναι να καθυστερούμε και να ”καταστρέφουμε” την επερχόμενη παραγωγή μας καθώς και να βγάζουμε ελαιόλαδα κακής ποιότητας.

 

 

 

Markou Olive oilΜαζέψτε τις ελιές πιο νωρίς…

Σάμος και Πυθαγόρας

Προορισμός μακρινός…καταπράσινος, παραμυθένιος… βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του αρχιπελάγους με έκταση 480 τ.χλμ και σε ελάχιστη απόσταση από τη Μικρασιατική ακτή… η Σαμος…
Απέραντοι ελαιώνες απλώνονται στα χαμηλότερα μέρη της, ενώ γραμμικά αμπέλια καλύπτουν ακόμη και τις πιο ψηλές πλαγιές του βουνού. Αυτές ήταν και στην αρχαιότητα οι κύριες καλλιέργειες του νησιού που έδιναν τα φημισμένα Σαμιακά λάδια και κρασιά όπως και σήμερα. Από τα τρία βασικά προϊόντα, « Σιτον, έλαιον και οίνον΅, τα απαραίτητα για την διατροφή των ανθρώπων, το νησί μπορούσε να εξασφαλίσει τα δυο.
Ελαιύσα, Δορυσσα, Δρυουσα, Υδρηλη, Κυπαρίσσια, Μελαμφυλλος, Φυλλας, Μελανθεμος, Ανθεμίς. Με τέτοια επίθετα η αρχαία φίλολογια ύμνησε τη Σάμο, για τα απέραντα δάση της, για τη μεγάλη ποικιλία φυτών και ανθέων αλλά και για τα πολλά νερά της. Στην εξαιρετικά ορεινή μαρφολογια του εδάφους της λένε ότι οφείλει η ΣΑΜΟΣ και το όνομα της- από μια πανάρχαιη ρίζα SAMA που δηλώνει το ύψος.
Η φύση με τη σειρά της την προίκισε με ευφορία και σπάνιο κάλλος. Η ΣΑΜΟΣ ανταπέδωσε τα δώρα, χαρίζοντας μνημεία μοναδικά και αριστουργήματα της τέχνης, όπως είναι ο ναός της Ήρας, το Ευπαλίνειο όρυγμα, η βιβλιοθήκη του Πολυκράτη, αλλά και σπάνια δείγματα της αρχαίας γλυπτικής, Κούροι και κόρες: και δίνοντας επίσης στο παγκόσμιο πνεύμα μορφές αξεπέραστες : τον Πυθαγόρα, τον επίκουρο, τον Ευπαλίνειο, τον Αρισταρχο και άλλους πολλούς.
Ο πρώτος σημάδεψε, όχι μόνο τη Σάμο αλλά και ολόκληρο τον Ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό. Ο γνωστός σε όλους μας Πυθαγόρας ο Σάμιος (5ος Π.χ αιώνας ) εκτός από σημαντικός Έλληνας φιλόσοφος, γεωμέτρης, θεωρητικός της μουσικης και ιδρυτής της Πυθαγορειας σχολής, υπήρξε και ο κατεξοχήν θεμελιωτής των μαθηματικών με το γνωστό ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ 
Η ΣΑΜΟΣ αποτέλεσε πηγή δημιουργίας για τον Πυθαγόρα, καθώς εκτός από το Θεώρημα του, δημιούργησε και την δίκαια κούπα για να δώσει στους πολίτες της αρχαίας Σάμου το μηνυμα της τήρησης του μέτρου, της ισότητας και της δικαιοσύνης.
Δεν είναι άλλωστε τυχαία η ονομασία που τελικά υπερίσχυσε για τη Σάμο, ως << Το νησί του Πυθαγόρα >>, με σημαντικότερο αξιοθέατο το άγαλμα του (άγαλμα του Πυθαγόρα) και σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της το Πυθαγόρειο, χωριο που πήρε την ονομασία προς τιμήν του.
christosΣάμος και Πυθαγόρας

”Ασημένιο” Μετάλλιο για το Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο μας !!!

Ασημένιο Μετάλλιο απέσπασε στον ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION, έναν  από τους μεγαλύτερους  διαγωνισμούς ελαιολάδου της Ελλάδας , το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ‘’Elia’’.

Markou Olive oil”Ασημένιο” Μετάλλιο για το Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο μας !!!

Συνέντευξη στο περιοδικό ΕΘΝΟΣ TRAVEL BOOK ΣΑΜΟΣ- ΙΚΑΡΙΑ -ΦΟΥΡΝΟΙ

Ελαιόλαδο Σάμου με μακρά παράδοση

«Η εμπιστοσύνη των πελατών μας στην 40χρονη πορεία μας, αποτελεί δέσμευση για εμάς και ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας»

 

Με μακρά παράδοση στην παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου η «Μάρκου Ι.Π. & ΣΙΑ Ο.Ε» παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ελιές Σάμου εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

«Η ιστορία της οικογενειακής επιχείρησης ξεκίνησε το 1969, όταν στο μικρό αλλά όχι ιδιαιτέρως φτωχικό χωριό μας τα Κουμεικα Σάμου (μιας και η παραγωγή ελαιόλαδου δεν υπήρξε ποτέ ευκαταφρόνητη)  ένας δυναμικός για την εποχή του άνθρωπος, ο πατέρας μας,  ίδρυσε το πρώτο ελαιοτριβείο. Το 1978  παρουσίασε το πρώτο, σύγχρονο ελαιοτριβείο, του οποίου στην συνέχεια αύξησε τη δυναμικότητα παραγωγής», περιγράφει  ο κ. Γιάννης Μάρκου. «Με σεβασμό στην εμπειρία και τη γνώση του πατέρα, με προσοχή και εργατικότητα, με όραμα και προσδοκία για το μέλλον επεκτείναμε την επιχείρηση και το 2006 ξεκινήσαμε σε ένα νέο, διαμορφωμένο χώρο την διαδικασία τυποποίησης έξτρα παρθένου ελαιολάδου, τηρώντας σχολαστικά όλους τους κανόνες υγιεινής».

Η επιχείρηση παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, που βασίζεται σε δύο ποικιλίες ελιάς. Το μεγαλύτερο μέρος είναι κορωνέικη και σε μικρότερη ποσότητα ντόπια θρουμπολία της Σάμου. «Έτσι συνδυάζουμε τα αρώματα της φύσης της Σάμου με την ποιότητα και φρεσκάδα του κορωνείκου καρπού», τονίζει ο κ. Μάρκου.

Το χρυσό και γλυκό παρθένο ελαιόλαδο παράγεται από ντόπιες ελιές Σάμου. Είναι διαυγές, εύγευστο και αναδεικνύει τις φυσικές γεύσεις και τα αρώματα του καρπού. Παράγονται επίσης ελιές Καλαμών σε οξάλμη, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αλλά και το παραδοσιακό, πράσινο σαπούνι, το οποίο δημιουργείται χωρίς χημικά πρόσθετα με την ίδια συνταγή εδώ και 200 χρόνια.

H εταιρία εφαρμόζει αυστηρά τις απαιτήσεις του ISO22000:2015, ενώ παράλληλα έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ.

Πλεονεκτήματα της επιχείρησης αποτελούν η συσσωρευμένη εμπειρία, η άριστη γνώση, η άμεση επαφή με το προϊόν, που της δίνουν προβάδισμα έναντι των μεγάλων εταιρειών. Η «Μάρκου Ι.Π. & ΣΙΑ Ο.Ε»  διαχειρίζεται  όλη τη διαδικασία του προϊόντος, από τη συγκομιδή του καρπού μέχρι την επιλογή της άριστης ποιότητας ελαιολάδου και της τελικής τυποποίηση του. «Η εμπιστοσύνη των πελατών μας στην 40χρονη πορεία μας, αποτελεί δέσμευση για εμάς και ισχυρό κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας», αναφέρει ο κ. Μάρκου. «Αναβαθμίζοντας σταδιακά τις λειτουργίες μας στοχεύουμε στην απορρόφηση, επεξεργασία και τυποποίηση του συνόλου της ποιοτικής παραγωγής ελαιολάδου του νησιού μας και στην προώθηση του σε νέες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού». Τα προϊόντα της εταιρίας είναι διαθέσιμα στη Σάμο και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ενώ ήδη εξάγονται σε 9 χώρες της Ευρώπης καθώς και στην Αμερική.

Για  να γνωρίσει ο κόσμος την ιστορία και την διαδικασία παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου, ο κ. Μάρκου έχει δημιουργήσει ένα μικρό εκθετήριο, δίπλα στο ελαιοτριβείο. «Εκεί υποδεχόμαστε τους επισκέπτες για να τους ξεναγήσουμε στην ιστορία μας και στην διαδικασία παραγωγής αλλά και να δοκιμάσουμε την ανώτερη γεύση του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στο εργοστάσιο μας», καταλήγει ο κ. Μάρκου.

Markou Olive oilΣυνέντευξη στο περιοδικό ΕΘΝΟΣ TRAVEL BOOK ΣΑΜΟΣ- ΙΚΑΡΙΑ -ΦΟΥΡΝΟΙ

Gourmet – Φεβρουάριος 2011

Αφιέρωμα στα προϊόντα της Σάμου είχε το περιοδικό γαστρονομίας Gourmet τον Φεβρουάριο του 2011. Στο άρθρο γίνεται εκτενής αναφορά στην Ελαιουργία Μάρκου Ι. Και στην ιστορία της. Τα προϊόντα μας δέχθηκαν εξαιρετικές κριτικές για την ποιότητα και την διαδικασία παραγωγής.

christosGourmet – Φεβρουάριος 2011