Ελληνικό ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας

Η συσσωρευμένη εμπειρία μας και η άμεση γνώση και επαφή με το προϊόν είναι το βασικό μας πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Με προσωπική επίβλεψη σε όλα τα στάδια της παραγωγής, έχουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση, από την συγκομιδή του καρπού, την παραγωγή του ελαιολάδου στο δικό μας ελαιοτριβείο, μέχρι την επιλογή της άριστης ποιότητας ελαιολάδου και της τελικής τυποποιήσης του.

Έτσι διασφαλίζουμε την ανώτερη δυνατή ποιότητα.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει και τηρεί αυστηρά ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις  ISO 22000: 2005

Έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ για έκθλιψη ελαιοκάρπου και μεταποίηση.

Επιπλέον η εταιρεία μας από το 2016 έχει ενταχθεί στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποιήσης προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ και διαθέτει πιστοποίηση από τον AGROCERT (ΕΛ.Γ.Ο -ΔΗΜΗΤΡΑ) για συσκευασία ελαιολάδου με την ένδειξη << ΣΑΜΟΣ ΠΓΕ. >>.

Λέγοντας ελαιόλαδο ΣΑΜΟΣ ΠΓΕ, εννοούμε ένα προϊόν το οποίο παράγεται αποκλειστικά στη Σάμο και μόνο από την τοπική ποικιλία ελιάς << Θρουμπολία >>.

Τέλος, διαθέτει Πιστοποίηση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ  (FDA ). 

Πιστοποιήσεις

Διαδικασία παραγωγής

Πώς φτιάχνουμε το καλύτερο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σάμου

Μετά την συγκομιδή ο καρπός μεταφέρεται στο ελαιοτριβείο όπου περνάει από διάφορα στάδια προετοιμασίας πριν την διαδικασία έκθλιψης

Στο πρώτο στάδιο ο καρπός αδειάζεται σε ειδική ανοξείδωτη χοάνη και με βοήθεια μεταφορικής ταινίας μεταφέρεται στο αποφυλλωτήριο όπου εκεί απομακρύνονται από τον καρπό τα φύλλα της ελιάς και μικρά στελέχη.  Η αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική διότι εάν μείνουν πολλά φύλλα στον καρπό  θα αυξήσουν τα ποσοστά χλωροφύλλης και λόγω του ότι η πολλή χλωροφύλλη στο λάδι απορροφά φώς, επιταχύνεται το τάγγισμα. Σε λογικά ποσοστά τα φύλλα μπορεί να  εμπλουτίσουν το λάδι σε αντιοξειδωτικές ουσίες.

Στο επόμενο στάδιο ο καρπός την ελιάς πλένεται και απομακρύνονται ξένα σώματα (χώμα και σκόνη), ενώ ταυτόχρονα ζυγίζεται.

Μετά το ζύγισμα, ο καρπός μεταφέρεται με κοχλία στον σπαστήρα και εκεί ξεκινά η διαδικασία της άλεσης. Ο καρπός αλέθεται και γίνεται μια ομοιογενής πάστα (ζυμάρι). Η πάστα αυτή αποτελείται από τον φλοιό, την σάρκα και το κουκούτσι του καρπού της ελιάς. Μέχρι πριν λίγα χρόνια η διαδικασία αυτή γινότανε σε μύλο με πέτρινες ρόδες διαφορετικής διαμέτρου.

Για να γίνει ο διαχωρισμός του ελαιολάδου από την πάστα που παράγεται στον σπαστήρα, είναι απαραίτητη η ομογενοποίηση του μίγματος και η πολύ καλή ανάμειξη. Με αυτή την μέθοδο πετυχαίνουμε την μεγαλύτερη δυνατή εξαγωγή ελαιολάδου από το μείγμα.

Ο μαλακτήρας είναι το μηχάνημα που ομογενοποιεί την πάστα. Αποτελείτε από οριζόντιο κύλινδρο με διπλά τοιχώματα από το οποία περνάει ζεστό νερό και κρατάει την θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα. Μέσα στον μαλακτήρα λεπίδες περιστρέφονται διαρκώς αναμιγνύοντας την πάστα. Η θερμοκρασία του μαλακτήρα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 28 βαθμούς. Το ίδιο ισχύει και στα υπόλοιπα στάδια της εξεργασίας  “έκθλιψη εν ψυχρώ”.

Στο επόμενο βήμα γίνεται ο διαχωρισμός των χυμών από τα στερεά στοιχεία.

Αμέσως μετά την μάλαξη της ελαιοζύμης ακολουθεί η πιο σημαντική διαδικασία,  ο διαχωρισμός του ελαιολάδου από τα υπόλοιπα συστατικά της ελαιοζύμης (το κουκούτσι και την σάρκα, τα φυτικά υγρά και το ελαιόλαδο).

Το μηχάνημα που  χρησιμοποιείται  για αυτή τη διαδικασία ονομάζεται Ντεκάντερ  και είναι ένας φυγοκεντρικός διαχωριστήρας.

Θεωρείται το πιο σημαντικό μηχάνημα στην διαδικασία ελαιοποίησης.

Το Ντεκάντερ,  εκμεταλλεύεται την διαφορά του ειδικού βάρους των επιμέρους στοιχείων (λάδι, νερό, στερεά μέρη), και έτσι πετυχαίνει τον διαχωρισμό του ελαιολάδου και μιας μικρής ποσότητας νερού, από όλα τα στερεά στοιχεία.

Τα παλαιότερα χρόνια χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό του ελαιολάδου, Ντεκάντερ που λειτουργούσαν με 3 φάσεις. Λειτουργούσαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο  και την ίδια φιλοσοφία (φυγόκεντρο δύναμη), βέβαια το τελικό τους προϊόν ήταν 3 πράγματα, λάδι, φυτικά υγρά, ξερός πυρήνας.  Το βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η μεγάλη ποσότητα  ζεστού νερού που απαιτείται και συνεπώς η μεγάλη ποσότητα υγρών αποβλήτων.

Τα τελευταία χρόνια τα μηχανήματα αυτά έχουν εξελιχθεί σε 2 φάσεων.  Η διαφορά με τα 3 φάσεων μηχανήματα είναι ότι ο φυγοκεντριτής δεν χρειάζεται αραίωση της ελαιοζύμης με νερό και την διαχωρίζει τελικά σε δύο μέρη σε αντίθεση με τα 3 φάσεων στα οποία για την παραλαβή ελαιολάδου από τον ελαιόκαρπο απαιτείται αραίωση της ελαιοζύμης με μεγάλη ποσότητα νερού.

Με τη νέα αυτή μέθοδο, τα τελικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και ο ελαιοπυρήνας, στον οποίο ενσωματώνονται  τα απόνερα.

Επιπλέον πλεονέκτημα της 2-φασικής επεξεργασίας που έχει διαπιστωθεί είναι ότι το ελαιόλαδο που παράγεται είναι καλύτερης ποιότητας, έχει υψηλότερη οξειδωτική σταθερότητα και καλύτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Στην τελική διαδικασία το μείγμα χυμών και ελαιολάδου μεταφέρεται με σωληνώσεις σε ένα κάθετο φυγοκεντρικό μηχάνημα όπου γίνεται ο τελικός διαχωρισμός του ελαιολάδου από το νερό.Ο φυτικός χυμός εισέρχεται συνεχώς, χωρίς διακοπή, στην μηχανή. Οι εσωτερικοί της δίσκοι,
οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από κατακόρυφο άξονα με μια ταχύτητα περιστροφής 6.000-7000 στροφών, ξεχωρίζουν το λάδι από τον υπόλοιπο φυτικό χυμό και χωρίς διακοπή ο φυσικός χυμός εκρέει από την μηχανή
με διαφορετικές κατευθύνσεις.

Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της επεξεργασίας.

Με την ολοκλήρωση του διαχωρισμού το λάδι ταξινομείται βάση της οξύτητας του σε ανοξείδωτες δεξαμενές στις οποίες υπάρχει τροφοδοσία αζώτου για την καλύτερη συντήρηση του ελαιολάδου.

Έπειτα ακολουθεί ποιοτικός έλεγχος από μια σειρά αναλύσεων που πραγματοποιούνται αρχικά, στο πλήρως εξοπλισμένο χημείο μας, και στη συνέχεια σε εξειδικευμένο μόνιμα συνεργαζόμενο εργαστήριο χημικών αναλύσεων.

Τέλος, ακολουθεί η τυποποίηση του, και το ελαιόλαδο Σάμου είναι έτοιμο να ταξιδέψει και να φτάσει στο τραπέζι σας !

christosΠοιότητα και διαδικασία παραγωγής